Web Site Kullanıcı Sözleşmesi

 

Bu websitesi ( Enyakinkombiservisi.net) Enyakinhizmet.com  İnternet Hizmetleri firmasının bir projesidir.

Enyakinkombiservisi.net Teknik Servisi hizmetine ihtiyacı olan Kişiler  ile Ustalar arasında iletişimi sağlamak üzere hizmet vermektedir.

 

Bu web sitesini ziyaret eden kullanıcılar .

 

Enyakinkombiservisi.net‘in  bizzat Usta hizmetini veren işletme olmadığını kabul etmiş sayılırlar.

Enyakinkombiservisi.net sadece bir  Teknik Servis Hizmeti  arayanlar ile Ustaları buluşturan bir websitedir.

Tesisat Ve tadilat işleminin hiç bir sorumluluğu Enyakinkombiservisi.net ait değildir.

Bu websitesini ziyaret eden kullanıcılar alacakları Teknik Servis hizmetinden o hizmeti veren  Ustasının  sorumluğu olduğu bilinciyle hizmet almalıdırlar.

Bu websitesi üzerinden yönlendirilen Ustalardan  hizmet alanlar hizmet veren Ustaya  yeterliliğini sorgulamakla mükelleftir.

Enyakinkombiservisi.net ‘in Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Enyakinkombiservisi.net aracılığı ile Ustalardan  alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Ustalara aittir.

Enyakinkombiservisi.net ‘in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Enyakinkombiservisi.net Ustaların hizmetlerini tas dik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

Enyakinkombiservisi.net Hizmet Veren Ustalar ile ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Enyakinkombiservisi.net  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Enyakinkombiservisi.net Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir.

Enyakinkombiservisi.net İn ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

Enyakinkombiservisi.net Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Enyakinkombiservisi.net  ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.